arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Składanie reklamacji

Informacja dla klienta dotycząca zasad składania reklamacji/skarg/wniosków

Formularz dla klienta indywidualnego

Formularz dla klienta instytucjonalnego

Formularz dotyczący reklamacji ubezpieczeniowej.

Formularz dotyczący kart – klient indywidualny

Formularz dotyczący kart – klient instytucjonalny

Wykaz zakładów ubezpieczeń wraz z ich danymi teleadresowymi

Numer telefonu dedykowany do wnoszenia reklamacji w formie ustnej przez klientów Banku:

(95) 742 80 31

Instrukcja rozpatrywania skarg i wniosków członków Lubuskiego Banku Spółdzielczego

Informacja o terminach rozpatrywania niektórych reklamacji od dnia 18 kwietnia 2020 r

Informacja o terminach rozpatrywania niektórych reklamacji do dnia 17 kwietnia 2020 r.