arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz nr: 94/A/2024

obowiązująca w dniu: 2024-05-15

godzina: 08:00

Kraj
Waluta
Symbol
Kod
Jednostka
Dewizy
Kupno
Sprzedaż
Pieniądze
Kupno
Sprzedaż
Kurs średni NBP
UGW
EUR
978
1
4.1594
4.3764
4.1261
4.4245
4.2812
Szwecja
SEK
798
1
0.3537
0.3745
0.0000
0.0000
0.3655
USA
USD
787
1
3.8487
4.0434
3.8179
4.0879
3.9701

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.