arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Regulaminy

1. Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Lubuskim Banku Spółdzielczym – pobierz Zał. nr 1 Zał. nr 1a Zał. nr 2 Zał. nr 3

wykaz zmian do Regulaminu od 01.06.2024 r.

2. Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Lubuskim Banku Spółdzielczym- pobierz Zał. nr 1  Zał. nr 1a Zał. nr 2 Zał. nr 3

3. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Lubuskim Banku Spółdzielczym-pobierz

4. Regulamin udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych w Lubuskim Banku Spółdzielczym pobierz

5. Regulamin udzielania kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie klientom indywidualnym w Lubuskim Banku Spółdzielczym-pobierz

6. Informacje- pobierz