arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Zawieszenie spłat kredytu

W celu złagodzenia ewentualnych negatywnych skutków związanych z epidemią koronawirusa Lubuski Bank Spółdzielczy umożliwia klientom:

a) dla klienta indywidualnego :

b) dla klienta instytucjonalnego :

W przypadku klienta instytucjonalnego Klient może złożyć wniosek maksymalnie do 15.09.2020r. a Bank musi go rozpatrzyć do 30.09.2020r.

Aby złożyć wniosek o zawieszenie spłaty nie będzie do tego konieczna wizyta w Oddziale Banku. Wystarczy pobrać druki wniosków:

i postępować zgodnie ze wskazaniami w nich zawartymi.

Skan podpisanego wniosku należy przesłać na skrzynkę poczty elektronicznej Doradcy kredytowego lub na adres:sekretariat@lubuskibs.pl

W bankowości elektronicznej :

Formularz dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych dostępny jest w menu Wnioski -> Nowy wniosek

Złożenie wniosku polega na uzupełnieniu wymaganych pól i podpisaniu kluczem lub kodem SMS.

 

*Za dużego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z 2 ostatnich lat obrotowych osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów , wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro.