arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Zawieszenie spłat kredytu

W celu złagodzenia ewentualnych negatywnych skutków związanych z epidemią koronawirusa Lubuski Bank Spółdzielczy umożliwia klientom:

a) dla klienta indywidualnego :

odroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo- odsetkowych w trybie uproszczonym, zgodnie ze złożonym przez klienta wnioskiem, w którym wskazuje też okres odroczenia- maksymalnie 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków przez danego klienta);

b) dla klienta instytucjonalnego :

odroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo -odsetkowych, zgodnie z wnioskiem klienta, na wskazany przez niego okres, wynoszący maksymalnie odpowiednio: 6 miesięcy (raty kapitałowe) i 3 miesiące (raty kapitałowo- odsetkowe), niezależnie od liczby złożonych wniosków przez danego klienta;

c) dla klienta indywidualnego i instytucjonalnego :

produkty odnawialne (kredyty w rachunku, karty kredytowe), które nie spełniają standardowych warunków odnowienia do 30 września 2020 roku, po uzgodnieniu z klientem mogą zostać odnowione w trybie uproszczonym na okres do 6 miesięcy;

Aby złożyć wniosek o zawieszenie spłaty nie będzie do tego konieczna wizyta w Oddziale Banku. Wystarczy pobrać druki wniosków:

i postępować zgodnie ze wskazaniami w nich zawartymi.

Skan podpisanego wniosku należy przesłać na skrzynkę poczty elektronicznej Doradcy kredytowego lub na adres:sekretariat@lubuskibs.pl

W bankowości elektronicznej :

Formularz dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych dostępny jest w menu Wnioski -> Nowy wniosek

Złożenie wniosku polega na uzupełnieniu wymaganych pól i podpisaniu kluczem lub kodem SMS