arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Ustawowe “Wakacje kredytowe 2024”

Ustawowe „wakacje kredytowe”

Czy wiesz, że od 15 maja 2024 r. możesz ponownie zawiesić spłatę kredytu hipotecznego i skorzystać z tzw. ustawowych „wakacji kredytowych”?

Na mocy zmienionej ustawy z 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „Ustawa”), przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty Twojego kredytu hipotecznego, jeśli:

– zawieszenie dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia Twoich własnych potrzeb mieszkaniowych,

– średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD, tj. stosunku Twoich wydatków, związanych z obsługą miesięcznej raty kredytu podlegającego zawieszeniu, do miesięcznego dochodu Twojego gospodarstwa domowego,  ustalona za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, przekracza 30% (poniżej znajdziesz materiały, które pomogą Ci w wyliczeniu tego wskaźnika) albo

– na dzień złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu masz na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (przez które rozumie się także dzieci, nad którymi sprawujesz rodzinną pieczę zastępczą, dla których jesteś dotychczasową rodziną zastępczą lub które przebywają w prowadzonym przez Ciebie rodzinnym domu dziecka)w wieku do ukończenia 18 roku życia,

 Wówczas:

 

Informacje o wniosku:

– elektronicznie:

* wyślij skan lub zdjęcie wniosku na e-mail: sekretariat@lubuskibs.pl lub na adres skrzynki do doręczeń elektronicznych banku: AE:PL-52367-70542-FSBVA-22

* lub z wykorzystaniem bankowości elektronicznej

– lub pisemnie (pocztą lub osobiście w naszym oddziale),

nie wcześniej jednak niż 1 czerwca 2024 r.,

– 2 miesiące (2 raty): w okresie 1 czerwca 2024 r. – 31 sierpnia 2024 r.,

– 2 miesiące (2 raty): w okresie 1 września 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.,

Materiały do pobrania:

Wniosek o zawieszenie spłat kredytu wraz z wymaganymi oświadczeniami (pdf)

Materiały, które pomogą Ci między innymi w wyliczeniu wskaźnika RdD (pdf)

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszymi Oddziałami