arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Moratorium pozaustawowe dot. zawieszenia spłat kredytów

Informujemy, że z pozytywnym skutkiem został zakończony proces zgłoszenia do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) stanowiska sektora banków spółdzielczych dotyczącego zakresu stosowania pozaustawowego na spłaty kredytów ogłoszonego przez EBA w dniu 2 grudnia 2020 roku.

Informacja w sprawie stanowiska sektora banków spółdzielczych dotyczącego zakresu stosowania moratorium pozaustawowego na spłaty kredytów ogłoszonego przez EBA w dniu 2 grudnia 2020 roku znajduje się tutaj

Klient może złożyć wniosek maksymalnie do 15-03-2021 r. a Bank musi go rozpatrzyć do dnia 31-03-2021 r. Aby złożyć wniosek o zawieszenie spłaty nie będzie konieczna wizyta w oddziale Banku. Wystarczy pobrać druk wniosku.

WNIOSEK COVID instytucjonalny

oraz zgodnie z zasadami wskazanymi we wniosku:

Projekcja finansowa – mikro-, mały, -średni i przetwórca

Za mikro przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczających równowartość w złotych 2 miliony euro;

Za małego przedsiębiorce uznaje się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości 10 milionów euro;

Za średniego przedsiębiorcę, uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczających równowartości w złotych w złotych 50 milionów euro.

Projekcja finansowa – rolnik

Za podmioty prowadzące działalność rolniczą uznaje się podmioty, których działalność klasyfikowana jest w ramach kodów PKD wskazanych w Wykazie działalności w zakresie rolnictwa i przetwórstwa produktów rolnych, przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków lub w zakresie rybactwa śródlądowego w Zasadach udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzonych Zarządzeniem nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 roku

 Projekcja finansowa – duży przedsiębiorca

Za dużego przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro.

i postępować zgodnie ze wskazaniami w nich zawartymi.

skan podpisanego wniosku należy przesłać na skrzynkę poczty elektronicznej Doradcy kredytowego lub na adres : sekretariat@lubuskibs.pl