arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Ład korporacyjny

Statut Banku

Struktura organizacyjna LBS

Polityka Informacyjna LBS

Polityka ładu korporacyjnego w Lubuskim Banku Spółdzielczym

Oświadczenie Zarządu Lubuskiego Banku Spółdzielczego o stosowaniu „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Informacja o Lubuskim Banku Spółdzielczym podlegająca ujawnieniu wg. stanu na 31.12.2022 roku

Informacja o Lubuskim Banku Spółdzielczym podlegająca ujawnieniu wg. stanu na 31.12.2021 roku

Informacja Lubuskiego Banku Spółdzielczego o charakterze jakościowym i ilościowym dotycząca adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu według stanu na 31.12.2020 roku

Informacja Lubuskiego Banku Spółdzielczego o charakterze jakościowym i ilościowym dotycząca adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu według stanu na 31.12.2019 roku

Ocena stosowania ładu korporacyjnego

Opis systemu kontroli wewnętrznej w Lubuskim Banku Spółdzielczym

Zasady dotyczące polityki informacyjnej w Lubuskim Bank Spółdzielczym i Zał Partnerzy