arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Ład korporacyjny

Statut

Struktura organizacyjna LBS

Polityka informacyjna

Polityka ładu korporacyjnego w Lubuskim Banku Spółdzielczym

Oświadczenie Zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego Międzyrzecz o stosowaniu „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Lista osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku

Informacja Lubuskiego Banku Spółdzielczego o charakterze jakościowym i ilościowym dotycząca adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu według stanu na 31.12.2019 roku

Ocena stosowania ładu korporacyjnego

Opis systemu kontroli wewnętrznej w Lubuskim Banku Spółdzielczym

Zasady dotyczące polityki informacyjnej w Lubuskim Bank Spółdzielczym i Zał. Partnerzy