arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Ład korporacyjny

Statut

Struktura organizacyjna GBS Międzyrzecz 07-2019

Polityka informacyjna

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Międzyrzecz

Oświadczenie Zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego Międzyrzecz o stosowaniu „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Zasady dotyczące Polityki informacyjnej w GBS Międzyrzecz wraz z załącznikiem

KRS

Informacja Gospodarczego Banku Spółdzielczego Międzyrzecz o charakterze jakościowym i ilościowym dotycząca adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu według stanu na 31.12.2018

Ocena Rady Nadzorczej stosowania przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz w roku 2017 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wprowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Opis systemu kontroli wewnętrznej w GBS Międzyrzecz