arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Ubezpieczenia

Lubuski Bank Spółdzielczy w niniejszej ofercie pełni rolę pośrednika Generali Życie T.U. S.A. i Generali T.U. S.A. z siedzibą przy ul. Senatorskiej 18 w Warszawie.

Działalność naszych placówek to nie tylko obsługa rachunków czy kredytów, ale także wachlarz usług, wśród których na uwagę zasługują produkty ubezpieczeniowe.

Będąc w Banku możesz nie tylko zaciągnąć pożyczkę czy opłacić rachunki. Jesteśmy także po to, by zadbać o właściwą ochronę majątku każdej rodziny – domu, mieszkania czy auta, zabezpieczyć siebie i swoich bliskich na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, a także zaoferować ubezpieczenie turystyczne wyjeżdżającym na zagraniczne wakacje.

Dopytaj swojego doradcę o ofertę.

Życie Komfort – klient Banku nabywając produkt chroni życie i zdrowie, a także zabezpiecza finansowo siebie i swoich najbliższych więcej

Generali Mój Dom przedmiotem ubezpieczenia może być: dom, mieszkanie lub nieruchomości w budowie wraz ze stałymi elementami budynku, garaż wolnostojący, budynek gospodarczy oraz ruchomości domowe, stałe elementy wyposażenia, umożliwienie obrony interesów prawnych Ubezpieczonego oraz poniesienie przez Ubezpieczyciela związanych z tym kosztów, odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego (z tytułu szkód w mieniu lub na osobie, wyrządzonych osobom trzecim w następstwie działania lub zaniechania) więcej

Generali Turysta – produkt ma zastosowanie w celu zapewnienia pokrycia kosztów leczenia podczas pobytu za granicą oraz pomocy w podróży, zabezpieczenia przed następstwami nieszczęśliwych wypadków, ochrona bagażu podróżnego oraz zabezpieczenie interesu majątkowego w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej (ubezpieczenie OC) więcej

Generali Agro Ekspert – to ochrona mienia, interesu majątkowego bądź prawnego, życia lub zdrowia kierowców i pasażerów pojazdu mechanicznego oraz ochrona odpowiedzialności cywilnej z tytuły wykonywania usług międzysąsiedzkich,jak i ogień i  zdarzenia losowe więcej

Generali Auto – przedmiotem jest ochrona odpowiedzialności cywilnej w związku ze szkodami na mieniu i osobie, zniszczenie i utarta pojazdu, organizacja i pomoc na drodze w razie wypadku lub awarii, życie i zdrowie kierującego i pasażerów oraz ochrona szyb więcej

Pełnomocnictwo Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S A

Informacja o Agencie