arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Świąteczny Kredyt Gotówkowy!

Spraw by Święta były magiczne!

Brak prowizji, stałe oprocentowanie i niskie RRSO to główne zalety “Świątecznego Kredytu Gotówkowego”,

który możesz przeznaczyć na dowolny cel konsumpcyjny.

Twoje korzyści:
1) Stałe, niskie oprocentowanie
2) Brak prowizji za udzielenie kredytu
3) Raty – dostosowane do Twoich potrzeb i możliwości
4) Okres spłaty do 60 miesięcy
5) Maksymalna kwota do 100 000 zł*
*maksymalną wysokość kredytu wyznacza 20 krotność dochodu netto Kredytobiorcy, lecz nie więcej niż 100 000 zł

UWAGA! Oferta ograniczona terminem!
Powyższe warunki będą obowiązywały od 04 grudnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

Zapraszamy do naszych placówek!

Przykład reprezentatywny: Kredyt gotówkowy „Świąteczny”:
1) kwota udzielonego kredytu 16.500,00 zł
2) całkowita kwota kredytu 16.500,00 zł (bez ubezpieczenia),
3) okres kredytowania 36 miesięcy,
4) roczne stałe oprocentowanie 11,99%,
5) całkowity koszt kredytu wynosi 3.234,24 zł, w którego skład wchodzą:
a) prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł,
b) odsetki od kredytu 3.234,24 zł,
6) przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 12,67%,
7) całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 19.734,24 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 04-12-2023 r.