arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy (Pakiet dla Młodych)

Rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy (Pakiet dla Młodych)

Produkt przeznaczony dla osób które nie ukończyły 25 roku życia, w tym dla osoby małoletniej, która jednakże do ukończenia 13 lat nie może osobiście dysponować środkami, ani dokonywać żadnych czynności prawnych związanych z posiadaniem Rachunku.

Do dysponowania rachunkiem małoletniego, który nie ukończył 13 rok życia, uprawniony jest:
a) w granicach czynności zwykłego zarządu – rodzice, o ile nie zostali pozbawieni praw  rodzicielskich ,
b) ponad granice czynności zwykłego zarządu – przedstawiciel ustawowy małoletniego za zgodą sądu opiekuńczego.

Dysponowanie środkami pieniężnymi oraz dokonywanie wpłat przez małoletniego, który ukończył 13 rok życia, odbywa się na podstawie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego na warunkach określonych w umowie.

Za czynności dokonywane w granicach zwykłego zarządu uważa się w szczególności dyspozycje:
a)   otwarcia rachunku;
b)   wpłaty na rachunek;
c)   wypłat z rachunku do wysokości nieprzekraczającej w miesiącu równowartości dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

ROR dla Młodych może być otwarty na rzecz tylko jednego Posiadacza w przypadku gdy Posiadaczem rachunku jest osoba małoletnia.

Do rachunku prowadzonego na rzecz osoby małoletniej nie przyjmuje się również pełnomocnictwa.

Korzyści:

Jak założyć konto?

Jeżeli jesteś uczniem weź legitymację szkolną albo tymczasowy dowód osobisty i przyjdź z rodzicem lub prawnym opiekunem do najbliższej placówki Banku. Jeśli jesteś osobą pełnoletnią do otwarcia konta wystarczy dowód osobisty. Resztą niezbędnych formalności zajmą się nasi wykwalifikowani Doradcy, którzy przygotują odpowiednie dokumenty, które wystarczy podpisać.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w naszych placówkach.