arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Rachunek rozliczeniowy (bieżący, pomocniczy) w złotych

Istota i przeznaczenie produktu

Korzyści:

Dysponowanie środkami pieniężnymi:

w drodze realizacji bezgotówkowych dyspozycji obciążeniowych: polecenie przelewu, polecenie zapłaty, przy pomocy kart płatniczych, na podstawie ustnej dyspozycji,