arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Rachunek oszczędnościowy dynamiczny w złotych

Istota i przeznaczenie produktu:

Produkt przeznaczony jest dla osób fizycznych które chcą mieć bieżący dostęp do swoich oszczędności, ale jednocześnie szukają produktów wysokooprocentowanych. Rachunek służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania operacji finansowych.

Korzyści:

Dysponowanie środkami pieniężnymi:

1) Placówkach bankowych w formie:
–   przelewów z innych rachunków bankowych prowadzonych w Banku,
–   przelewów z innych banków,
–   wpłat gotówkowych,

2) Placówkach pocztowych przy użyciu pocztowych dowodów wpłaty.

z zastrzeżeniem, iż stan środków na Rachunku po   dokonaniu wypłaty
nie może być niższy niż kwota minimalna- 20,00 zł.