arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Rachunek oszczędnościowy avista w walucie wymienialnej

Istota i przeznaczenie produktu:

Produkt przeznaczony jest dla osób fizycznych mających pełna zdolność do czynności
prawnych, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w tym również dla osób małoletnich.
Służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzenia rozliczeń pieniężnych.

Korzyści:

Dysponowanie środkami pieniężnymi: