arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Oferta Pracy – Stanowisko ds. księgowości

Lubuski Bank Spółdzielczy poszukuje do Centrali Banku w Międzyrzeczu kandydata do pracy na stanowisku ds. księgowości

Od kandydatów oczekujemy:

– wiedzy z zakresu przepisów podatkowych oraz rachunkowości;

– dokładności, dyspozycyjności, samodzielności i dobrej organizacji  pracy;

– umiejętności współpracy w zespole;

– sprawności w posługiwaniu się programami pakietu MS Office;

– wykształcenia średniego/wyższego;

– doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;

 

OFERUJEMY:

 

ŚWIADCZENIA DODATKOWE:

– świadczenia z funduszu socjalnego;

– grupowe ubezpieczenie pracownicze,

– Pracownicze Plany Kapitałowe;

Osoby zainteresowane zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji i przesłania swoich dokumentów (CV, list motywacyjny, kaluzula informacyjna i ośwaidczenie o niekaralności)  na adres: sekretariat@lubuskibs.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać Stanowisko ds. księgowości. Jednocześnie informujemy, że odpowiemy na każdą z ofert.

Warunkiem rozpatrzenia aplikacji będzie umieszczenie i podpisanie w CV następującej klauzuli:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę Lubuskiemu Bankowi Spółdzielczemu na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”

Zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

 

Jeżeli chce Pan/Pani, abyśmy zachowali przesłane dokumenty również dla celów przyszłych rekrutacji, bardzo prosimy o dopisanie dodatkowo poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych moich danych osobowych uzyskanych w procesie rekrutacji przez okres 24 miesięcy od daty przesłania niniejszego dokumentu, w celu ich analizy pod kątem prowadzonych w Lubuskim Banku Spółdzielczym procesów rekrutacyjnych.”

 

Dane osobowe podane w zgłoszeniu będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą: „Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Lubuskim Banku Spółdzielczym”.