arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Obsługujemy TARCZĘ FINANSOWĄ dla przedsiębiorców.

Jesteś przedsiębiorcą? Zatrudniasz pracowników? Obawiasz się o swoją działalność ze względu na panującą epidemie koronawirusa?

Możesz wystąpić o wsparcie w ramach programu Tarczy Finansowej PFR , obsługiwanego przez nasz Bank.

UWAGA! kwalifikacje wniosków i wypłaty dotacji obsługiwane będą wyłącznie za pośrednictwem bankowości internetowej.

Z rządowego wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

1. na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegają z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne

2. odnotowały spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19

Finansowaniu w ramach Programu Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju podlega bieżąca działalność, w tym bieżące koszty obsługi finansowania zewnętrznego, zakup urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Środki finansowe w ramach Programu podzielonego zostały następująco:

25 miliardów złotych w ramachTarczy Finansowej dla Mikrofirm zatrudniających do 9 osób, których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR. Wysokość subwencji uzależniona jest od liczby zatrudnionych i skali spadku przychodów.

50 miliardów złotych w ramach Tarczy Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw,w których zatrudnienie wynosi od 10 do 250 pracowników, a roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. Wysokość subwencji (max 3,5 mln zł) uzależniona od wielkości przychodów w 2019 roku oraz skali spadków przychodów.

Jak się przygotować do złożenia wniosku? Czytaj tutaj > https://www.sgb.pl/tarcza-finansowa-pfr-jak-sie-przygotowac/

Więcej informacji znajdziesz na stronie : http://www.sgb.pl/pomoc-dla-firm-tarcza-antykryzysowa/