arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyty preferencyjne

Kredyty inwestycyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach dotkniętych klęskami – symbol K01

Kredyty inwestycyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, osunięcia się ziemi lub lawinę.

 

Kredyty obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach dotkniętych klęskami – symbol K02

Kredyty obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, osunięcia się ziemi lub lawinę.

 

Kredyty na realizację inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz zakup akcji lub udziałów – symbol PR

Kredyt może zostać przeznaczony m.in. na:

 

Kredyty na realizację inwestycji w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym – symbol RR

Kredyt w zakresie inwestycji w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej może zostać przeznaczony m.in. na:

Kredyt w zakresie inwestycji w rybactwie śródlądowym może zostać przeznaczony m.in. na:

Kredyty na zakup użytków rolnych – symbol Z

Kredyt może zostać przeznaczony na zakup użytków rolnych w celu utworzenia lub powiększenia gospodarstwa rolnego.

Kwota kredytu nie może przekroczyć 80% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 5 mln zł.

Dodatkowe warunki:

Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników – symbol MRcsk

Kredyt może zostać przeznaczony na zakup użytków rolnych w celu rozpoczęcia działalności przez młodych rolników.

Możesz się ubiegać o niego, jeżeli jesteś osobą fizyczną i :

Kwota kredytu nie może przekroczyć 90% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 5 mln zł.

Dodatkowe warunki:

 

Szczegółowe informacje na temat Kredytów preferencyjnych znajdą Państwo w Oddziałach Lubuskiego Banku Spółdzielczego u naszych Specjalistów.