arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyty preferencyjne

Kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).
Kredyty mogą być udzielone na działalność w zakresie rolnictwa, przetwórstwa rolno – spożywczego, działalności produkcyjnej, agroturystyki, usług dla rolnictwa oraz działów specjalnych produkcji rolnej. Oferta kredytów preferencyjnych uzależniona jest od przyznanych Bankowi limitów dopłat i akcji kredytowej przez ARiMR. Kredyty oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej, uzależnionej od stopy redyskontowej NBP.

Kredyt taki może zostać przeznaczony na sfinansowanie inwestycji związanych z produkcją rolną w gospodarstwie rolnym, polegających m.in. na:

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt:

Warunki udzielenia kredytu:

Szczegółowe informacje na temat Kredytów preferncyjnych znajdą Państwo na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa