arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyt Wiosenny

Kredyt Gotówkowy “Wiosenny”

Kredyt gotówkowy „Wiosenny” ze stałym oprocentowaniem 7,99% w skali roku. Rzeczywista Roczna

Stopa Oprocentowania na dzień 20.04.2020r. wynosi 8,29% dla całkowitej kwoty kredytu 8.500,00 zł

udzielonego na 24 miesiące, z prowizją 0,00% kwoty kredytu, bez ubezpieczenia, spłacanego w równych ratach kapitałowo-odsetkowych  (raty w kwocie 384,43 zł / 1 m-c.; ostatnia rata wyrównująca 385,65 zł ). Całkowity koszt kredytu stanowią: prowizja 0,00 zł, odsetki od kredytu 727,54 zł. Całkowita kwota do zapłaty 9.227,54 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 20-04-2020 r