arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyt Świąteczny

Kredyt gotówkowy –  Świąteczny

PRZEZNACZENIE KREDYTU

własne potrzeby konsumpcyjne klienta i konsolidacja zobowiązań kredytowych klienta

OKRES KREDYTOWANIA

min. 1 miesiąc

max. 48 miesięcy

KWOTA KREDYTU

minimalna kwota kredytu 1.000,00 zł

maksymalna kwota kredytu do 100.000,00 zł

OPROCENTOWANIE

dla kredytów z okresem kredytowania do 24 miesięcy włącznie  – 5,90 %

dla kredytów z okresem kredytowania pow.24 miesięcy – 6,50 %

PROWIZJA

5,00 % kwoty udzielonego kredytu dla okresu kredytowania do 24 miesięcy włącznie

6,00% kwoty udzielonego kredytu dla okresu kredytowania powyżej 24 miesięcy

Kredyt gotówkowy „Świąteczny”:

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 03-12-2020 r.