arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyt odnawialny w ROR

Kredyt odnawialny w ROR

Posiadacze czynnych rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych w Banku mogą skorzystać z atrakcyjnego kredytu odnawialnego, który udzielany jest w formie linii kredytowej. Kredyt charakteryzuje się tym, że w okresie trwania umowy, każdy wpływ środków na rachunek zmniejsza kwotę jego wykorzystania i daje Kredytobiorcy możliwość ponownego zadłużenia się do wysokości udzielonego kredytu.

Korzyści:

O szczegóły oferty zapytaj naszych Doradców w placówkach Lubuskiego Banku Spółdzielczego