arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym w Lubuskim Banku Spółdzielczym

Przeznaczenie: Finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług

Warunki: Wysokość kredytu uzależniona jest od średniomiesięcznych wpływów na rachunek bieżący i przychodów Firmy. Każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jego odnowienie o kwotę dokonanej wpłaty i możliwość wielokrotnego wykorzystania.

Warunki udzielenia:

  • posiadanie rachunku bieżącego w Banku
  • złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją
  • zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym
  • ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu

Waluta: Polski Złoty

Maksymalny okres kredytowania: 36 miesięcy, z możliwością odnowienia na kolejny okres

Oprocentowanie: Zgodnie z Tabelą oprocentowania

Prowizje: Zgodnie z Taryfą prowizji i opłat

Zapraszamy do naszych placówek. Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji oraz pomogą wypełnić dokumenty.