arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyt rewolwingowy

Kredyt rewolwingowy w Lubuskim Banku Spółdzielczym

Przeznaczenie:

Stałe nakłady związane z prowadzeniem działalności:

  • zapasy o charakterze stałym
  • należności o charakterze stałym
  • inne potrzeby związane z prowadzeniem działalności

Waluta: Polski Złoty

Warunki udzielenia:

  • posiadanie rachunku bieżącego w Banku
  • złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją
  • posiadanie zdolności kredytowej
  • zawarcie umowy o kredyt obrotowy
  • ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu

Maksymalny okres kredytowania: 36 miesięcy

Oprocentowanie: Zgodnie z Tabelą oprocentowania

Prowizje: Zgodnie z Taryfą prowizji i opłat

Zapraszamy do naszych placówek. Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji oraz pomogą wypełnić dokumenty.