arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyt na utrzymanie płynności finansowej przez producentów rolnych (linia UP)

Kredyt przeznaczony jest dla producentów rolnych, w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym, spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy:

• pomoc stosowana jest w formie dopłat do oprocentowania;

• oprocentowanie kredytu w skali roku: WIBOR 3M powiększony o marżę banku wynoszącą 3,00 p. p.;

• oprocentowanie płacone przez Kredytobiorcę wynosi 2,00% w skali roku, pozostałą część dopłaca ARiMR;

• okres kredytowania – do 60 miesięcy;

• maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć:
– 100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych,
– 200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych,
– 400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych;

• prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu: 0,50 % (suma wszystkich prowizji i opłat związanych z kredytem preferencyjnym z pomocą ARiMR nie może przekroczyć wskazanej stawki prowizji przygotowawczej)

• okres udzielania kredytów od 27 lipca 2023r. do 31 grudnia 2023 r.

Zapytaj o szczegóły Doradców w naszych Oddziałach!