arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Informacja KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że 1 stycznia 2022 roku zmieniają się zasady regulowania składek KRUS dla rolników, którzy są płatnikami podatku od towarów i usług (VAT)

* Od początku przyszłego roku udostępnione zostaną specjalne rachunki bankowe, po dwa dla każdego Oddziału Regionalnego KRUS, jeden dla wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników drugi dla wpłat na ubezpieczenie zdrowotne.

* W przypadku rolników będących płatnikiem podatku VAT, przy realizacji płatności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne , wskazać należy wyłącznie nowe numery rachunków bankowych.

*Jeżeli płatności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników lub ubezpieczenie zdrowotne zostanie dokonana na dotychczas wykorzystywany numer rachunku bankowego, to przelew zostanie zrealizowany, jednak nie zostaną wykorzystane środki zgromadzone na rachunku VAT.

Szczegóły (m.in. numery rachunków bankowych, dedykowanych rolnikom będącym płatnikami VAT) znajdą Państwo na stronie internetowej stronie internetowej KRUS