arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Harmonogram działalności operacyjnej Banku oraz realizacji zleceń w dniach 23 XII 2022r. oraz 30 XII 2022r.

Szanowni Klienci,

Informujemy, że działalność operacyjna Banku oraz realizacja zleceń Klientów odbywać się będzie w następującym trybie:

23 grudnia 2022r.

– działalność Banku oraz jego placówek prowadzona będzie się w trybie standardowym

30 grudnia 2022r.

– wszystkie placówki Banku otwarte będą dla Klientów w godzinach 8:00 – 11:00

– godzina graniczna przyjmowania zleceń płatniczych w systemach ELIXIR oraz SORBNET wyznaczona jest na 11:30

– godzina graniczna przyjmowania zleceń dewizowych wyznaczona jest na 10:00

Zlecenia płatnicze przekazane po w/w godzinach zostaną zrealizowane w dniu 02 stycznia 2023r.