arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Harmonogram działalności operacyjnej Banku oraz realizacji zleceń w dniach 22 XII 2023r. oraz 29 XII 2023r.

Szanowni Klienci,

Informujemy, że działalność operacyjna Banku oraz realizacja zleceń Klientów odbywać się będzie w następującym trybie:

22 grudnia 2023r.

– działalność Banku oraz jego placówek prowadzona będzie się w trybie standardowym

29 grudnia 2023r.

– wszystkie placówki Banku otwarte będą dla Klientów w godzinach 8:00 – 11:00

– godzina graniczna przyjmowania zleceń płatniczych w systemach ELIXIR oraz SORBNET wyznaczona jest na 11:30

– godzina graniczna przyjmowania zleceń dewizowych wyznaczona jest na 10:00

Zlecenia płatnicze przekazane po w/w godzinach zostaną zrealizowane w dniu 02 stycznia 2024r.