arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Dokumenty zastrzeżone

Lubuski Bank Spółdzielczy, uczestniczy w ogólnopolskim, międzybankowym  systemie zastrzegania dokumentów w Centralnej Bazie Danych „Dokumenty Zastrzeżone” (CBD DZ), której właścicielem i administratorem jest Związek Banków Polskich. CBD DZ jest to baza danych dostępna w ramach systemu „Dokumenty Zastrzeżone” zawierająca informacje o dokumentach bądź przedmiotach zastrzeżonych, oraz inne informacje mające wpływ na wiarygodność dokumentów i ma na celu przeciwdziałanie przestępczości oraz eliminowanie nieprawidłowości w działalności  nie tylko bankowej.

Zastrzeżenie to czynność, w wyniku której następuje wyeliminowanie z obiegu utraconych lub wycofanych dokumentów poprzez złożenie w dowolnej jednostce danego Banku Spółdzielczego wniosku o dokonanie zastrzeżenia, zastrzeżenie może być dokonane również telefonicznie lub faksem. Zgłoszenie zastrzeżenia natychmiast wpisywane jest do bazy danych Dokumentów Zastrzeżonych, z której korzystają nie tylko banki ale szereg innych instytucji.

Możesz zastrzec utracone dokumenty – niezależnie od tego czy posiadasz rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym

 Dokumenty podlegające zastrzeganiu to:

Lubuski Bank Spółdzielczy dokonuje zastrzeżeń we własnym imieniu lub na wniosek ( zlecenie) innych osób będących klientami Banku lub na wniosek osób nie będących klientami Banku, chroniąc w ten sposób osobę, która utraciła dokument w wyniku kradzieży lub zgubienia.

Każde bezprawne użycie zastrzeżonego dokumentu spowoduje wezwanie Policji.

Zastrzeżenie utraconego dokumentu może nas ustrzec przed przykrymi skutkami.

Szczegółowe informacje  na stronie www.dokumentyzastrzezone.pl