arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Dla klientów Wskaźniki referencyjne

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE NA TEMAT WSKAŹNIKÓW REFERENCYJNYCH

Przybliżymy definicje wskaźników referencyjnych, stawkę WIBOR i nie tylko. Poniższe informacje mogą być istotne w zakresie produktów bankowych oraz instrumentów finansowych wykorzystujących kwotę rozliczenia opartą na tych wskaźnikach.

Na światowych rynkach finansowych od kilku lat trwa reforma wskaźników referencyjnych stopy procentowej. Skutkiem tej reformy jest postępująca zmiana funkcjonowania systemu finansowego. Świat jest w trakcie aktualizacji lub zmian dotychczas stosowanych wskaźników stopy procentowej, tworzenia nowych wskaźników jak i tworzenia planów awaryjnych obejmujących wpływ tych zmian na relację umowną między Klientami oraz Bankami.

Lubuski Bank Spółdzielczy również uczestniczy w tym procesie. Posiadamy odpowiednie plany awaryjne uwzględniające ryzyka zmian, zniknięcia lub zastąpienia dotychczas stosowanych wskaźników referencyjnych takich jak np. WIBOR.

Dla naszych Klientów najważniejszą zmianą wynikającą z trwającej reformy wskaźników referencyjnych jest większe bezpieczeństwo. Administratorzy wskaźników są obecnie nadzorowani przez Komisję Nadzoru Finansowego, a ryzyko zmiany lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego jest odzwierciedlane w odpowiednich zapisach w umowach kredytowych, które podpisują Państwo z Bankiem.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami dotyczącymi wskaźników referencyjnych.

  1. Pakiet informacyjny dot. wskaźników referencyjnych POBIERZ ZAŁĄCZNIK
  2. Pytania i odpowiedzi

Co to jest WIBOR i jak on jest wyliczany?

WIBOR jest wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej opracowywanym przez GPW Benchmark S.A., który jest jego aktualnym administratorem. Wyliczany jest na podstawie metody opisanej na stronie administratora https://gpwbenchmark.pl/. Jego fluktuacje wpływają m.in. na zmianę wysokości rat spłacanych przez klientów kredytów oraz na wysokość oprocentowania w innych produktach, które oparte są na zmiennym oprocentowaniu i stawkach WIBOR.

Czy WIBOR może zniknąć?

Administratorem wskaźnika referencyjnego WIBOR jest spółka GPW Benchmark S.A. Posiada ona zgodę KNF na opracowywanie tego wskaźnika, nie jest jednak wykluczone, że w przyszłości takie zezwolenie zostanie cofnięte lub pojawią się inne powody, dla których WIBOR nie będzie mógł nadal być opracowywany. Od 2022 roku trwają prace Narodowej Grupy Roboczej
ds. reformy wskaźników referencyjnych w ramach długoterminowego procesu zastąpienia wskaźników WIBOR nowymi wskaźnikami referencyjnymi. Zgodnie z komunikatem NGR z 25 października 2023 roku, jako finalny moment konwersji aktualnie stosowanych umów i odejścia od stosowania WIBOR wskazano koniec 2027 roku.

Czy wiadomo co się stanie, gdy WIBOR zniknie?

Gdy WIBOR zniknie nowo udzielane kredyty będą na podstawie nowego wskaźnika referencyjnego  natomiast w umowach, w których oprocentowanie oparte jest na stawce WIBOR zastosowanie będą miały klauzule awaryjne, czyli zapisy wskazujące, w jaki sposób w umowie będzie wyliczane oprocentowanie po zaprzestaniu publikacji WIBOR. W przypadku starszych umów, w których nie było obowiązku prawnego stosowania klauzul, zmiana wskaźnika WIBOR na nowy ma odbyć się na mocy aktu prawnego. Proces ten koordynowany jest w ramach prac Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych.