arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyt gotówkowy “Świąteczny”

Kredyt gotówkowy Świąteczny jest kredytem konsumenckim, a zatem możesz go przeznaczyć na dowolny cel. Twoje raty będą naprawdę niskie!

MAKSYMALNA KWOTA KREDYTU -100 000,00 zł

MINIMALNA KWOTA KREDYTU – 1 000,00 ZŁ

MAKSYMALNY OKRES KREDYTOWANIA – 60 miesięcy

OPROCENTOWANIE DO 24 miesięcy włącznie – 6,90% powyżej 24 miesięcy 7,50%

PROWIZJA do 24 miesięcy włącznie 5,00% powyżej 24 miesięcy 6,00%

TERMIN OFERTY KREDYTU od 1 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r.

Przykład reprezentatywny:

Kredyt gotówkowy „Świąteczny” ze stałym oprocentowaniem 6,90% w skali roku. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania na dzień 01.12.2021 r. wynosi 12,71% dla całkowitej kwoty kredytu 8.500,00 zł udzielonego na 24 miesiące, z niekredytowaną prowizją 5,00% kwoty kredytu, bez ubezpieczenia, spłacanego w równych ratach kapitałowo-odsetkowych  (raty w kwocie 380,10 zł / 1 m-c.; ostatnia rata wyrównująca 380,68 zł). Całkowity koszt kredytu stanowią: prowizja 425,00 zł, odsetki od kredytu 622,98 zł. Całkowita kwota do zapłaty 9.547,98 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 01-12-2021 r